O nás

Turistický oddiel Tramp je pokračovaním turistického krúžku Tramp, ktorý úspešne pracoval na ZŠ Lysenkova, neskôr ZŠ Záporožská v Bratislave – Petržalke, od októbra roku 1964. Po zrušení ZŠ Záporožská v júni 2004 turisticky oddiel Tramp úspešne pôsobí ďalej na ZŠ Budatinska v Petržalke.

Jeho zakladateľom bol pán Alexander Mihok, neskôr po jeho odchode v práci pokračovali jeho odchovanci.
My pokračujeme ďalej a snažíme sa uchovať tradíciu krúžku od roku 1974.

V našej práci s deťmi sa snažíme zameriavať na poznávanie a ochranu prírody, jej zveľaďovanie. Deti učíme orientácii podľa mapy a buzoly, prírodných úkazov vo dne i v noci. Učíme ich turistickú abecedu – morzeovku, čistiť studničky. Staviame stany, prístrešky, učíme ich zakladať oheň.
S batohom a stanom na chrbte sme pešo prešli takmer celé malebné Slovensko a Južnú Moravu. Od roku 1988 sa naším obľúbeným miestom stala junácka základňa Kvíčala pri Moravskej Třebovej.
O tieto tábory je veľký záujem a deti si ich veľmi obľúbili. V súčastnosti chodíme taktiež do rekreačných zariadení po Slovensku a v Čechách.

Od roku 2011 taktiež organizujeme lyžovačky, víkendové výlety do prírody, celodenné výlety po Slovensku a tiež niekoľkodňové napr. Halloweenske tábory.

Ľudmila Boboková

Začiatky nášho združenia TRAMP: