Kontakt

“TRAMP“

Občianske združenie

Ľubovnianska 10, 851 07 Bratislava-Petržalka

Slovenská republika

Ičo: 421 371 28

číslo účtu v tvare IBAN: SK02 0200 0000 0025 4946 2551

 

Kontaktné údaje

Mgr. Ľudmila Boboková – som učiteľkou Biológie na druhom stupni na ZŠ Budatínska 61 a práci s deťmi sa venujem viac než 40 rokov.

Telefonický kontakt : 0904 173 032

mojou “ pravou rukou “ na administratívne veci, veci spojené s Facebookovou či webovou stránkou, vymýšľanie programu pre deti na tábore je moja mladšia dcéra

Lenka Boboková  allias BUBU

Telefonický kontakt : 0918 534 921

Email : [email protected]

Dohľad nad liekmi a zdravotnú starostlivosť zabezpečuje moja staršia dcéra, ktorá okrem odborných Zdravotných kurzov v rámci Červeného kríža študuje na Zdravotnej škole v Nitre

Ľudmila Bobokova allias Mimi

Telefonický kontakt :  0904 251 293