RANČ 2023

Prihláška

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)
v zmysle § 28 ods. 16 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Názov aktivity: Ranč Colombia - Podkylava
Pobytové miesto: (podľa výberu táboru nižšie)
Termín: Vyberte termín táboru z ponúkaných možností

Základné údaje o dieťatiZákladné údaje o zákonnom zástupcoviMôžete zadať aj iný kontakt, napr. 0944 555 444 a 034/563 254////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nasledujúca sekcia sa týka rekreačných poukazov, vypĺňajte len v prípade ak si prajete využiť rekreačný poukaz. V inom prípade zostávajú polia nevyplnené.


Chcem uplatniť rekreačný poukaz

Fakturačné údaje:

Kam pošleme faktúru?:
(ak stačí do e-mailu prosím vyplniť iba e-mail, ak poštou tak prosím iba poštu, ak vyplníte obidve bude zaslaná aj e-mailom aj poštou)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Súhlasím aby sa moje dieťa zúčastnilo uvedeného tábora a tiež so zhotovovaním, uchovávaním, používaním a zverejnením fotodokumentácie, obrazovo zvukových záznamov a videodokumentácie z táborovej činnosti na webových stránkach organizátora tábora – Občianskeho združenia „TRAMP“,ako aj na iných materiáloch ním využívaných na propagáciu a informovanosť o táboroch.

Súhlasím s tým, aby Občianske združenie „TRAMP“,spracúvalo, spravovalo a archivovalo moje osobné údaje, ako aj osobné údaje môjho dieťaťa, uvedené v záväznej prihláške a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

Začiarknutím tohto políčka a odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom informovaného súhlasu a bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami ktoré som si prečítal/a na <a href='https://tramp-oz.sk/obchodne-podmienky'>TOMTO ODKAZE</a>.