Prihláška

  Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)
  v zmysle § 28 ods. 16 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  Názov aktivity: LETNÁ PÁRTY NA TÁBORE
  Pobytové miesto: Chata Amor - Skalica
  Termín: Vyberte termín táboru z ponúkaných možností

  Cena:
  Termín – 04.08. – 16.8.2024 – 500,- EUR / dieťa
  Súrodenci: 950,- EUR

  Termín – 04.08. – 10.8.2024 – 300,- EUR / dieťa
  Súrodenci: 570,- EUR

  Termín – 10.08. – 16.8.2024 – 300,- EUR / dieťa
  Súrodenci: 570,- EUR

  Zodpovedný vedúci: Lenka Boboková, Ľubovnianska 10, Bratislava, telefonický kontakt: 0918 534 921.

  Základné údaje o dieťati:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia: Ulica a číslo domu PSČ Mesto Číslo pasu / číslo OP Alergie Lieky
  Základné údaje o zákonnom zástupcovi:
  Meno a priezvisko Ulica a číslo domu PSČ Mesto E-mailová adresa Telefonický kontakt na zákonného zástupcu - Môžete zadať aj iný kontakt, napr. 0944 555 444 a 034/563 254 Vypíšte prosím celú Vašu fakturačnú adresu v prípade ak si prajete využiť rekreačný poukaz (nie je povinné) V prípade ak si prajete faktúru odoslať do e-mailu, napíšte prosím na akú e-mailovú adresu. V prípade ak pole nevyplníte, bude zaslaná poštou. (nie je povinné)
  Vyjadríte svoj súhlas začiarknutím príslušného políčka Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami ktoré som si prečítal/a na https://tramp-oz.sk/obchodne-podmienky