Prihláška – Animátor

Prihláška Animátor

Názov aktivity: Letný pobytový tábor (podľa výberu nižšie)
Pobytové miesto: (podľa výberu táboru nižšie)
Termín: Vyberte termín táboru z ponúkaných možností

Zodpovedný vedúci: Lenka Boboková, Ľubovnianska 10, Bratislava, telefonický kontakt: 0918 534 921.

Vaše základné údaje

Môžete zadať aj viacero kontaktov, napr. 0944 555 444 a 034/563 254Lieky, alergie, zdravotné obmedzenia a pod.
Zabezpečenie dopravy: vlak + autobus
Miesto a čas odchodu:
RZ Paradise, Kunerad / Odchod ako aj príchod upresníme najneskôr 14 dní pred odchodom na tábor.
Chata AMOR, Zlatnícka dolina, Skalica odchod 08.08. o 09:30 zo zadného parkoviska Hypermarketu TESCO, Petržalka

Miesto a čas príchodu: Odchod ako aj príchod upresníme najneskôr 14 dní pred odchodom na tábor.


Označením čestne vyhlasujem, že som nikdy v minulosti nebol a ani v súčasnosti nie som tresne stíhaný/á, som psychicky, morálne aj zdravotne spôsobilý/á na výkon uvedenej pozície.

Označením udeľujem občianskemu združeniu TRAMP, o.z., so sídlom Ľubovnianska 10, 851 07 Bratislava, IČO: 421 371 28, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa, vek a mobilné telefónne číslo, ktoré som poskytol pri registrácii na pobytový tábor organizovaný TRAMP, o.z. a tiež so zhotovením a zverejnením fotografií a ilustračných videí z pobytového tábora, ktorého sa zúčastním. TRAMP, o.z. je oprávnená osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to aj pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu TRAMP, o.z. a jej aktivít.