Platobné podmienky

Platobné podmienky pre Letný tábor 2020

Číslo účtu : SK02 0200 0000 0025 4946 2551 – VÚB banka do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa alebo v hotovosti u pani učiteľky Bobokovej na ZŠ Budatínskej.

* Dieťa je záväzne prihlásené na tábor až po zaplatení zálohy.
* V prípade, že si potrebujete platby nastaviť inak, treba nás kontaktovať na novej emailovej adrese [email protected]
Ďakujeme 