Platobné podmienky

Platobné podmienky pre Letný tábor 2019

Termín 05.-17.08.2019 – 290,- EUR / 1 dieťa
1. časť – záloha 50,- EUR do 7 pracovných dní od vyplnenia prihlášky
2. časť – 120,- EUR do 30.04.2019
3. časť – 120,- EUR do 31.06.2019

Termín 05.-17.08.2019 – 540,- EUR / súrodenci
1. časť – záloha 80,- EUR do 7 pracovných dní od vyplnenia prihlášky
2. časť – 160,- EUR do 30.04.2019
3. časť – 150,- EUR do 31.06.2019
4. časť – 150,- EUR do 20.07.2019
………….. alebo 4 x po 135,- EUR

Číslo účtu : SK02 0200 0000 0025 4946 2551 – VÚB banka do poznámky je potrebné uviesť meno dieťaťa alebo v hotovosti u pani učiteľky Bobokovej na ZŠ Budatínskej.

* Dieťa je záväzne prihlásené na tábor až po zaplatení zálohy.
* V prípade, že si potrebujete platby nastaviť inak, treba nás kontaktovať na novej emailovej adrese [email protected]
Ďakujeme 