Aktuálne info

dňa 17.6. 2021 bolo vydané Usmernenie hlavného hygienika SR, v ktorom boli špecifikované postupy pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí a zároveň bola potvrdená povinnosť PCR testovania u detí nad 10 rokov nasledovne:

Pri nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od doručenia výsledku.

Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby:

  1. a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 2
  2. b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  3. c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
  4. d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  5. e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  6. f) do 10 rokov veku.

Zároveň je potrebné predložiť:  Čestné prehlásenie, Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

 

TRAMP, o.z.