2%

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania sú:
  • IČO: 42137128 (vypisuje sa sprava)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno/názov: TRAMP
  • Ulica: Ľubovnianska 
  • Číslo: 3190/10
  • PSČ: 851 07
  • Obec: Bratislava
Tlačivá na stiahnutie nájdete tu:

2021 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

2021 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti