Prihláška

  Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)
  v zmysle § 28 ods. 16 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  Názov aktivity: (podľa výberu táboru nižšie)
  Pobytové miesto: (podľa výberu táboru nižšie)
  Termín: Vyberte termín táboru z ponúkaných možností

  Zodpovedný vedúci: Lenka Boboková, Ľubovnianska 10, Bratislava, telefonický kontakt: 0918 534 921.

  Základné údaje o dieťati:
  Meno a priezvisko Dátum narodenia: Ulica a číslo domu PSČ Mesto Lieky a alergie
  Základné údaje o zákonnom zástupcovi:
  Meno a priezvisko Ulica a číslo domu PSČ Mesto E-mailová adresa Telefonický kontakt na zákonného zástupcu - Môžete zadať aj iný kontakt, napr. 0944 555 444 a 034/563 254
  Vyjadríte svoj súhlas začiarknutím príslušného políčka Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami ktoré som si prečítal/a na https://tramp-oz.sk/obchodne-podmienky