LOGO-tramp-STRANKA
history_section_01_1

O NÁSTuristický oddiel Tramp

V krátkosti o oddiely

Zakladateľ

Čo je naším cieľom

Občianske združenie TRAMP je pokračovaním turistického krúžku Tramp, ktorý úspešne pracoval na ZŠ Lysenkova, neskôr ZŠ Záporožská v Bratislave – Petržalke, od októbra roku 1964.

Po zrušení ZŠ Záporožská v júni 2004 turisticky oddiel Tramp úspešne pôsobil ďalej na ZŠ Budatínska v Petržalke.

Jeho zakladateľom bol pán učiteľ vtedy na ZŠ Lysenkova Alexander Mihok, neskôr po jeho odchode v práci pokračovali jeho odchovanci.
Moji rodičia pokračovali v zachovaní krúžku od roku 1974.

S batohom a stanom na chrbte pešo prešli takmer celé malebné Slovensko a Južnú Moravu, deti učili ako chrániť a spoznávať prírodu, učili ich morzeovku, orientáciu podľa mapy a buzoly, prírodných úkazov vo dne i v noci. Stavali s nimi stany, prístrešky, učili ich zakladať oheň.

Od roku 1988 sa ich obľúbeným miestom stala junácka základňa Kvíčala pri Moravskej Třebovej, kde odchovali niekoľko stoviek detí.

V roku 2012 sme spoznali čaro Zlatníckej doliny v Skalici, kam sa s radosťou každý rok vraciame a pribudol nám aj Jesenný tábor – Halloween, ktorý si deti veľmi obľúbili.

Tak ako som to prežívala ja ako dieťa, tak sa snažím sprostredkovať deťom čo najlepšie zážitky z tábora.

Náš tím „ starších „ vedúcich spolu funguje už viac ako desať rokov, sme zohraná partia, ktorá  sa nezľakne akejkoľvek výzvy.

Naši mladší vedúci či pomocníci sú deti, ktoré na našich táboroch vyrástli.

V súčasnosti organizujeme celodenné víkendové turistiky, sánkovačky, predĺžený víkend v letných mesiacoch na Ranči v priamom kontakte s prírodou a zvieratami, 2 týždňový tematický letný tábor, a rok ukončujeme tematickým jesenným táborom.

Aj v dnešnej dobe sa snažíme deti učiť ako chrániť či zlepšovať životné prostredie, učíme ich morzeovku, zapáliť oheň na jednu zápalku bez použitia papiera, na tábore plnia bobríkov ako napr.. bobríka mlčania, zručnosti, presnosti, či prvej pomoci.

Tiež každý rok organizujeme nočný orientačný beh či záverečný ples na ktorý sa deti pripravujú celý tábor.

Našim cieľom je aby deti domov odchádzali s množstvom zážitkov, aby si cez tábor našli nových priateľov či nové lásky a aby sa k nám s radosťou každý rok vracali.

Lenka Boboková

Občianske združenie TRAMP

V krátkosti Vám v bodoch predstavíme históriu Trampu.

2004

Zrušenie ZŠ Záporožská

Po zrušení ZŠ Záporožská v júni 2004 turisticky oddiel Tramp úspešne pôsobil ďalej na ZŠ Budatinska v Petržalke.

historia

2012

Rozšírenie ponuky

Od roku 2012 taktiež organizujeme víkendové výlety do prírody, 2 týždňový Letný tábor v Skalici a tiež  Jessený Halloweensky tábor.

20230

Súčastnosť

V súčastnosti organizujeme celodenné víkendové výlety pod názvom " Poďme sa prejsť " , v Letných mesiacoch predĺžený víkend v Ranči v priamom kontakte s prírodou a 14-dňový pobytový tábor v Skalici a tiež na jeseň Halloweensky tábor.
V blízkej budúcnosti plánujeme aj víkendové výlety s prespaním počas celého roka.
H

História - TRAMP

Zdravie a pohoda

Nové priateľstvá

Dobrodružstvo