Platobné podmienky:

Cena:
Termín – 04.08. – 16.8.2024 – 500,- EUR / dieťa
Súrodenci: 950,- EUR

Termín – 04.08. – 10.8.2024 – 300,- EUR / dieťa
Súrodenci: 570,- EUR

Termín – 10.08. – 16.8.2024 – 300,- EUR / dieťa
Súrodenci: 570,- EUR

Platba je možná na splátky a tiež možnosť využiť rekreačný poukaz.

Záloha sa platí 50,- EUR do 7 dní od vyplnenia prihlášky a zvyšok postupne do 15.júla.
Sumu Vás poprosím zaslať na číslo účtu v tvare
IBAN: SK02 0200 0000 0025 4946 2551
(do poznámky uviesť meno dieťaťa)

SKUSKA2PERCENTA
home-1_section_01_1
Tlačivá na stiahnutie nájdete tu:

Platobné podmienky:

Cena:
Termín – 04.08. – 16.8.2024 – 500,- EUR / dieťa
Súrodenci: 950,- EUR

Termín – 04.08. – 10.8.2024 – 300,- EUR / dieťa
Súrodenci: 570,- EUR

Termín – 10.08. – 16.8.2024 – 300,- EUR / dieťa
Súrodenci: 570,- EUR

Platba je možná na splátky a tiež možnosť využiť rekreačný poukaz.

Záloha sa platí 50,- EUR do 7 dní od vyplnenia prihlášky a zvyšok postupne do 31.júla.
Sumu Vás poprosím zaslať na číslo účtu v tvare
IBAN: SK02 0200 0000 0025 4946 2551
(do poznámky uviesť meno dieťaťa)

Ďakujeme